Повече продавачи от колкото търговци.


Друго

Продавачи – повече от колкото търговците! Реших да напиша тази статия от няколко случки, които ми се случиха лично на мен. Нека обаче първо да разграничим две неща: Продавачи – човека, които иска да ти вземе парите и да се отърве от теб. Търговци – някой, които да те накара да купуваш от него отново […]

24/05/2018